|

درخواست اعدام برای خلبان بازنشسته به اتهام شرب خمر !

احسان ۷۳ ساله که دکترای نظامی دارد و خلبان بازنشسته است به اتهام شرب خمر و رانندگی در حال مستی در شمال تهران بازداشت شد

لینک کوتاه کپی شد

خلبان بازنشسته که برای چهارمین بار به اتهام شرب خمر بازداشت شده بود پای میز محاکمه ایستاد و نماینده دادستان برای وی درخواست اعدام را مطرح کرد.

مرد 73 ساله به جرم خوردن مشروبات الکلی در تهران دستگیر شد.

احسان ۷۳ ساله که دکترای نظامی دارد و خلبان بازنشسته است به اتهام شرب خمر و رانندگی در حال مستی در شمال تهران بازداشت شد .وی منکر مصرف مشروبات الکلی بود اما در بررسی پرونده اش مشخص شد وی قبلاً نیز سه مرتبه به اتهام شرب خمر بازداشت شده و حد برای وی اجرا شده است.

به این ترتیب خلبان بازنشسته به اتهام شرب خمر با وصف سه مرتبه اجرای حد، در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و جرمش را انکار کرد.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و برای وی درخواست اعدام را مطرح کرد.

ماجرای دستگیری پیرمرد 73 ساله در تهران

وقتی پیرمرد روبه روی قضات ایستاد گفت: قبول دارم در سال‌های قبل سه مرتبه به اتهام شرب خمر بازداشت شدم وچون تست الکل مثبت بود هر بار شلاق خوردم .اما آخرین بار بی دلیل بازداشت شدم و من مشروب مصرف نکرده بودم.

باور کنید به زور از من تست الکل گرفته شد و به همین خاطر هم برگه ای را که تایید کننده مثبت بودن تست الکل بود امضا نکردم .من اتهامم را قبول ندارم.

سپس محمد شمس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: پرونده نواقص بسیاری دارد و موکلم نیز در پرونده اعتراف به مشروب خواری نداشته است.از این رو تقاضای برائت وی را دارم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

 

مجازات شرب خمر در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» فقهای شیعه نیز در کتب خود به این موضوع تصریح دارند. ماده ۲۶۶ مقرر می‌دارد: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می‌شود.» بنابراین چنانچه کافر شراب را عیناً بنوشد حد دارد و اگر پنهانی بنوشد حد ندارد.

الف) تشدید مجازات شرب خمر:

چنانچه مسلمانی متظاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی مصرف نماید علاوه بر اجرای حد به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد و همچنین هر کس به ساختن، تهیه، خرید و فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت ورزد به ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ب) تکرار جرم شرب خمر:

هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نگردد، برای همۀ آن‌ها حد کافی است؛ اما چنانچه کسی چند بار شرب خمر نماید و هر بار حد بر او جاری گردد، در مرتبه سوم کشته خواهد شد البته هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد گردد حد از او ساقط می‌گردد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها