|

کوه ایتالیا

گدازه و خاکستر های بیرون زده از کوه آتنا در ایتالیا

فروریختن بخشی از دهانه آتشفشان آتنا در ایتالیا باعث به جریان افتادن مواد مذاب آن شد که در انجا تصاویری از آن را نشان می دهیم.

لینک کوتاه کپی شد

تصویری از فوران کوه آتنا و خاکستر های در حال پخش آن در کشور ایتالیا در 16 فوریه، توجه دنیا را به خود جلب کرد. این کوه در واقع، فعال ترنین آتشفشان در جنوب اروپا است و این تصایور نیز جریاناتی از پخش گدازه قرمز رنگ آن در هوا را نشان می دهد. 

در اینجا تصاویری از فوران گدازه وخاکستر های این کوه را به نمایش می گذاریم. 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها