|

حقوق اسفند ماه بازنشستگان قرار است زودتر واریز شود؟

بازنشستگان هر ماه حقوق خود را از ۲۰ تا ۳۰ هر ماه بر اساس حروف الفبا دریافت می کنند.

لینک کوتاه کپی شد

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری طبق بهمن ماه واریز می شود.

به گزارش «شایانیوز» در بهمن ماه بازنشستگان حقوق خود را طبق حروف الفبا از ۲۰ تا ۲۹ دریافت کردند. در اسفندماه هم طبق ماه قبل پرداخت حقوق بازنشستگان از ۲۰ تا ۲۹ بر اساس حروف الفبا صورت می گیرد.

بازنشستگان هر ماه حقوق خود را از ۲۰ تا ۳۰ هر ماه بر اساس حروف الفبا دریافت می کنند.

اسفند ۲۹ روز است و بنابراین بازنشستگانی که ۳۰ هر ماه برای آنها حقوق واریز می شد در ۲۹ اسفند حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری از تاریخ ۲۰ اسفند تا ۲۹ اسفند به ترتیب حروف الفبا و مبلغی برابر با بهمن ماه واریز خواهد شد.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها