|

واریز مبلغ میلیونی به همراه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری در ۱۴۰۳

میلیونی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری اضافه می شود.

لینک کوتاه کپی شد

کف حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۲ نزدیک به ۷ میلیون بود که با افزایش ۲ میلیونی به ۹ میلیون تومان در ۱۴۰۳ می رسد.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از منیبان، گفته می‌شود افزایش حقوق بازنشستگان نیز معادل ۲۰ درصد است و رقم نهایی دریافتی آن‌ها معادل ۹ میلیون تومان است، به خبر زیر نگاه کنید.

حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان (۹.۰۰۰.۰۰۰) تومان تعیین می‌شود.

با این تفاسیر می توان فهمید که در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری اضافه می شود.

این مابه التفاوت ۲ میلیون تومانی از فروردین ماه به حقوق بازنشستگان اضافه می شود.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها