|

کجای قانون اساسی آمده که عضو مجلس خبرگان حتما باید روحانی باشد؟

علی اکبر گرجی استادحقوق دانشگاه شهیدبهشتی به روزنامه هم میهن گفت: در جایی اشاره نشده که خبرگان صرفاً از بین روحانیون باید برگزیده شوند.

لینک کوتاه کپی شد

علی اکبر گرجی استادحقوق دانشگاه شهیدبهشتی به روزنامه هم میهن گفت: کجای قانون اساسی آمده که خبرگان رهبری صرفاً باید از روحانیون تشکیل شود؟ اصل 108 قانون اساسی می‌گوید تعداد و شرایط را خود اعضا آزادانه و حتی بدون نظارت شورای نگهبان می‌توانند تعیین کنند. در جایی اشاره نشده که خبرگان صرفاً از بین روحانیون باید برگزیده شوند.

به گزارش «شایانیوز» او گفت: تشخیص عدالت و بینش سیاسی و اجتماعی و... فقط در یک صنف انحصار ندارد. تشخیص این موارد در صلاحیت و توان طیف‌های گوناگون مثل وکلا، قضات، زنان و... می‌تواند باشد. همه طیف‌ها باید بتوانند کاندیدا شوند و آن مفهوم انتخابی بودن معنا پیدا کند. تا زمانی که اصل 107 و 108 اجرا نشود و تا زمانی که دیدگاه‌های متنوع و متکثر در انتخابات نباشند، به نظرم انتخابات مجلس خبرگان مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاثیرگذاری شگرفی در بهبود وضعیت نخواهد داشت. با این وضعیت برگزاری انتخابات تاثیر چندانی نخواهد داشت.

او ادامه داد:تکلیف مردم را روشن کنید. برگزار نکردن یک انتخابات بهتر از برگزاری بد و غیراستاندارد آن است.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی