|

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

افزایش حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی به تکفیک ردیف اعمال می‌شود.

لینک کوتاه کپی شد
1

سازمان تامین اجتماعی میزان افزایش حقوق بازنشستگان را بر اساس جدول زیر واریز میکند.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از نبض بازار، در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه، می توان گفت، مقدار پولی است که ماهانه، به طور مستمر و تا پایان عمر، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی، تعلق می گیرد. سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان۱۴۰۱ همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشوری کمتر می باشد.

حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است. مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود.

جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.بر این اساس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرایی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

مبنای پرداخت عیدی مستمری‌بگیران و حقوق بازنشستگانوی ادامه داد: عیدی مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق و مطابق مصوبه هیئت مدیره محترم صندوق از محل سود سرمایه‌گذاری صندوق تامین شده است.

شریعتی گفت: کلیه مستمری‌بگیران  که تاریخ اجرای احکام مستمری آن‌ها تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ است مبلغ ۷ میلیون ریال و مستمری‌بگیرانی که بعد از تاریخ مذکور مشمول انواع تعهدات صندوق گردیده‌اند ۵۰ درصد مبلغ تعیین شده پرداخت گردیده است، لازم به ذکر است کلیه افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بهره‌مندی از تعهدات بلندمدت صندوق شده یا خواهند شد از مبلغ عیدی بهره‌مند خواهند شد.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) میزان افزایش

۱  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    ۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۲  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰     ۵۵,۸۰۰,۰۰۰     ۵۰.۸%

۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۵۵,۸۰۰,۰۰۰     ۳۹.۵%

۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰   ۵۵,۸۰۰,۰۰۰     ۲۹.۸%

۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰   ۵۷,۱۰۰,۰۰۰     ۲۴,۱%

۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    ۶۱,۵۰۰,۰۰۰       ۲۳

۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰     ۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰    ۷۸,۰۰۰,۰۰۰  ۲۰%

۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰   ۸۳,۵۰۰,۰۰۰   ۱۹.۳%

۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰   ۸۹,۰۰۰,۰۰۰    ۱۸.۷%

۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰   ۹۴,۵۰۰,۰۰۰    ۱۸.۱%

۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    ۱۷.۶%

۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰   ۱۷.۲%

۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰    ۱۶.۸%

۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰    ۱۶.۵%

۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰%

۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰     ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰%

۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰     ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰%

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد. بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.

همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

ردیف  مبلغ بر مبنای ریال

حق معیشت ۲,۰۰۰,۰۰۰

حق عائله‌مندی ۳,۷۰۰,۰۰۰

حق اولاد ۹۷۰,۰۰۰

حق مسکن ۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

  • یوسف صادقی کرمانشاه ارسالی در

    سلام با۳۸سال سابقه خدمت که ۸۵ ماه آن درجبهه وباتقدیم تنها برادرشهیدم که خودم بزرگش کردم تحت تکفل بنیادشهیدم اماحقوق نمیگیرم جانبازهستم درسال۹۹بازنشسته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شدم آنهم با مدارک بیسوادی و نه طلب پاداش وحق سنوات و همسان سازی و حق مناطق جنگی امسال شده ۸میلون حقوق که باکثری وام ازدواج یک دخترم زیرشش میلیون تومان حقوق میگیرم بخدا خیانت به این عزیزان ازمال یتم خوردن بالاتروپیش خداواخرت وجدان وشرف بخشودنی نیست عاجزانه درخواست رسیدگی دارم یوسف صادقی کرمانشاه درضمن بدانیدچقدرخدمت کردم سختتی بعدازجنگ کشیدم بیشتر از جنگ نباشد کمتر از زمان جنگ نیست چندین بار دست بخودکشی زدم

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی