|

چند خبر تازه از رتبه بندی معلمان

در رتبه بندی معلمان پنج رتبه در نظر گرفته شده که به تناسب هر رتبه به حقوق معلمان اضافه می شود.

لینک کوتاه کپی شد
1

طبق لایحه رتبه بندی معلمان که در کمیسیون آموزش مجلس نیز تصویب شده است، معلمان بر اساس شایستگی ها ، تخصص، حرفه و کسب امتیازات لازم از دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در رتبه بندی پنچ گانه به ترتیب از بدو استخدام تا ۲۱ سال سابقه معلمی شامل آموزشیار معلم ، مربی معلم ، استادیار معلم ، دانشیار معلم و استاد معلم طبقه بندی می شوند.

به گزارش «شایانیوز» به نقل از اندیشه معاصر؛ معلمان به ازای هر پنج سال سابقه کاری یک رتبه و در مناطق محروم ، مرزی و عشایری به ازای هر چهار سال یک رتبه ارتقا پیدا می کنند. طبق سیاست های ابلاغی ، مجموع حقوق و مزایای رتبه های پنج گانه معلمان همه ساله از ۸۰ درصد مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها خواهد بود و این موضوع تبدیل به قانون شده است.

رتبه ۵ با نام معلم پایه ، رتبه ۴ با نام معلم مربی ، رتبه ۳ با نام معلم حرفه ای ، رتبه ۲ با نام معلم سرآمد و رتبه ۱ نیز با نام معلم راهبرد شناخته می شود.

به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان با توجه به رتبه ای که دارند ، به میزان زیر افزوده می شود :

برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)

مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی

استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌ های قبلی

دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌ های قبلی

استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌ های قبلی

میزان افزایش حقوق کدام معلمان در نظام رتبه بندی دو برابر است

طبق اصلاحات رتبه بندی معلمان ، فرهنگیان پنجمین رتبه یعنی استاد معلمان ، ۹۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که این افزایش در سه شاخصه حق شغل ، حق شاغل و فوق العاده شغل فرهنگیان در رتبه بندی لحاظ می‌ شود.

میزان افزایش حقوق در رتبه بندی معلمان به صورتی است که حقوق معلمان از ۸ میلیون تومان شروع می شود و افزایش حقوق در رتبه عالی به ۱۶ میلیون تومان نیز خواهد رسید.

جزئیات ارتقا رتبه در نظام رتبه بندی معلمان ۱۴۰۲

سوابق کاری لازم و حداقل دوره های ضمن خدمت فرهنگیان که معلمان برای ارتقا رتبه لازم است داشته باشند ، برای هر یک از رتبه ها به شرح زیر می باشد :

میزان افزایش حقوق در نظام رتبه بندی معلمان – رتبه ۱ نظام رتبه بندی معلمان

سابقه کاری حداقل ۲ سال

گذراندن حداقل ۱۲۰ ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان

حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال ۷۵ درصد باشد.

حداقل ۶۰ درصد از هر کدام از صلاحیت ‌های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی

 

مقدار افزایش حقوق در نظام رتبه بندی معلمان – رتبه ۲ نظام رتبه بندی معلمان

سابقه کاری حداقل ۶ سال و چهار سال سابقه در رتبه ۱

گذراندن حداقل ۱۸۰ ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان

حداقل ارزشیابی ۸۰ درصد (امتیاز سه سال اخیر نباید از ۷۵ کمتر باشد.)

حداقل ۶۵ درصد از هر کدام از صلاحیت ‌های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی

 

سامانه هسته گزینش sahap.razaviedu.ir

ارتقا رتبه در نظام رتبه بندی معلمان

میزان افزایش حقوق در نظام رتبه بندی معلمان – رتبه ۳ نظام رتبه بندی معلمان

سابقه کاری حداقل ۱۲ سال و سه سال سابقه در رتبه ۲

گذراندن حداقل ۱۵۰ ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان

حداقل ۸۵ درصد امتیاز ارزشیابی

حداقل ۷۰ درصد از هر کدام از صلاحیت ‌های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی

افزایش حقوق در نظام رتبه بندی معلمان – رتبه ۴ نظام رتبه بندی معلمان

  • سابقه کاری حداقل ۱۸ سال و سه سال سابقه در رتبه ۳
  • گذراندن حداقل ۱۲۰ ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان
  • ۹۰% امتیاز ارزشیابی در رتبه ۳
  • حداقل ۷۵ درصد از هر کدام از صلاحیت ‌های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی

میزان افزایش حقوق در نظام رتبه بندی معلمان – رتبه ۵ نظام رتبه بندی معلمان

  • سابقه کاری حداقل ۲۴ سال و سه سال سابقه در رتبه ۴
  • گذراندن حداقل ۱۰۰ ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان
  • ۹۰ درصد امتیاز ارزیابی در رتبه قبلی
  • حداقل ۸۵ درصد از هر کدام از صلاحیت ‌های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی