|

کام گروه از فرهنگیان مشمول رتبه بندی معلمان نمی شوند؟

گروههای مختلف فرهنگیان که مشمول رتبه بندی معلمان نمی شوند را در ادامه بخوانید.

لینک کوتاه کپی شد

بر اساس آئین نامه رتبه بندی معلمان مصوب هیئت وزیران، گروهای زیر مشمول رتبه بندی نمی شود. این گروه ها به قرار زیر است:

 نیروهای اداری

 نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور

 کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی با بدون آن)

 کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به‌استثنای مدیران و معاونین که از آموزش‌وپرورش حقوق دریافت می‌کنند)

 نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه

 کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند

 افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی

 افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نیستند.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی