|

(جدول) حقوق آبان بازنشستگان تامین اجتماعی از کی واریز می شود؟

زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از ۲۰ آبان آغاز خواهد شد و تا ۳۰ آبان بر اساس حروف الفبا ادامه خواهد داشت.

لینک کوتاه کپی شد

تأمین اجتماعی هنوز اطلاعیه‌ای مبنی بر واریز حقوق این ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان منتشر نکرده است اما طبق روال ماه‌های گذشته، زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از فردا پنجشنبه ۲۰ آبان آغاز خواهد شد و تا ۳۰ آبان بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

به گزارش «شایانیوز»، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در آبان ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت خواهد شد:

جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( آبان۱۴۰۰ )

نام حرفتاریخ پرداخت
آ، ا۱۴۰۰/۸/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۰/۸/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۰/۸/۲۲
ب۱۴۰۰/۸/۲۳
پ، ت، ث۱۴۰۰/۸/۲۴
چ، ج، ژ، ص۱۴۰۰/۸/۲۵
ض، ز، ف۱۴۰۰/۸/۲۶
ح، همکاران بازنشسته۱۴۰۰/۸/۲۷
ق، س۱۴۰۰/۸/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات۱۴۰۰/۸/۲۹
ر، ط، ظ، خ۱۴۰۰/۸/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک، د، ش، ع، ن، م و بنیاد شهید۱۴۰۰/۸/۳۰

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی