|

نهنگ های غیر قابل پیش بینی

شگرد عجیب نهنگ های اتریوم چیست؟

نهنگ های اتریوم تقریبا 65 درصد از موجودی صندوق های خود را،در آدرس های مخصوص خارج از صرافی ها نگه داری می کنند.

لینک کوتاه کپی شد

شواهد جدید موجود در بازار نشان می دهد که قیمت اتریوم به 3.486 دلار افزایش یافت و با توجه به شگرد نهنگ های فعال اتریوم که بیشتر موجودی خود را خارج از صرافی ها در آدرس های شخصی و به خصوصی نگهداری میکنند، موجودی صندوق آن ها به 22.91 میلیون دلار رسیده است، در حالی که تنها 4.6 میلیون دلار در اختیار نهنگ های فعال بوده است و این نسبت بطور  بی سابقه ای در بازار ارز دیجیتال بالا می باشد، اگر بخواهیم  بطور دقیق بگوییم تقریبا 5 برابر بیشتر از اتریومی است که نهنگ های فعال در صرافی ها نگهداری می کنند، این ارز به کمک نهنگ های فعال رشد قابل توجهی داشته است، خبر و نشانه بسیار خوبی برای بازار اتریوم می باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه