|

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، برای روز دوشنبه ۱۲مهر ۱۴۰۰ اعلام شد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰

عملیات تکمیلی - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩

مدیریت تولید -پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۳۰ تا۲۱:۰۰

طراحی و مد لباس - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

فرهنگ و هنر پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت ۸

علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰

درس احکام ۲ رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱

درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵

درس دین و زندگی ۲رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هشتم

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه