|

واکاوی یک نکته مهم در مورد "قلیان اکسیژن"

«برخی می گویند قلیان اکسیژن می تواند جایگزین خوبی برای استفاده از محصولات دخانی باشد. این در حالی است که برخی دیگر این مساله را رد می کنند.»

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز؛ بر کسی پوشیده نیست که استعمال مواد دخانی نظیر قلیان و سیگار، با آسیب های قابل توجهی جسمی و سلامتی بر افراد همراه است. بر طبق آمارهای رسمی، سالانه بیش از 50 هزار نفر در شکرومان بر اثر اتسعمال مواد ذخانی جان خود را از دست می دهند. در عین حال، امارها اشاره دارند که مصرف دخانیات بهص رت سالامه  زهیهئهای بالغ بر 136 هزار میلیارد ریال را نیز روی دست نظام بهداشت و سلاکت برای درمان بیمارانی که به دللی اسستافده از مواد دخانی دچار شکلات سلاکتی شده اند می گذارد.

به گزارش شایانیوز؛ البته که داده های رمسی حاکی از این هستند که سن مصرف دخانیات در شکرومان نیز تا 13 پایین امده است. مووضعیات که همه و همه از جدی بودن روند صودی آثار و تبعات مصرف محصولات دخانی در کشورمان حکایت دارد. حال در این فضا، در مدت اخیر شاهد طرح یک گزاره قابل تامل بوده ایم که هدف اصلی و اعلمی ان نی زکاستن از اسیب های صرف دخانیات در کشورمان اعلام شده است.

گزاره اسستفاده از قلیان اکسیژن که وزارت بهداشت ، درمان و امزئش پزشکی نیز از آن صحبت کرده و حتی حسین فرشید معاون بهداشت وزارتخانه مذکور نیز تاکید کرده که داده های بایتدایی حاکی از این سهتند که مصرف قلیان اگکسیژن مشکلی ندارد با این حالف بایستی نتایج کلی تر نیز اراه شوند. وی تصریح کرده که قلیان اکسسیژن می تواند جایزگکین کم خطر تری برای دخانیات باشد و البته که به ادعای وی، مصرف کنندگان این قلیان تمایلی برای استفاده از قالیان های خانی و یا دخانیات نیز نداشته اند.

قلیان اکسیژن 2

در نقطه مقابل، برخی متخصصات و فعالان حوزه بهدشات و درمان می گی.ئند ک در قلیان اکسیژن، از گاز نیترو|ز اکسید یا همان N2O استافده می شود. گازی بی رنگ و بی بو غیرقابل اشتعال که سمی نیست اما خنده اور است. مناقدان طرح قلیان اکسیزن ب راینب اورند که گاز مورد ساتده در قلیان اکسی|ژن می توان به سل.ول های عصبی آسسیب بزند و همنیمساله استفاده از آن توسط عموم مردم را به یک گزمیهخ نه چنان مسابت تبدیل می کند. قرار گرفتن دو طیف و گروه حامیان لیان اکسیژن و تاکیدب ر کم ضرر بودن آن و مخالفان این طرح، سبب شده تا جار و جنجال ها با محورتی ان افزایش قابل توجهی پیئدا کند.

با این حالف برخی از تحلیلکران بهط رو خصا به این نکته شااره دارند که اصلی مسساله بایستی این باشد که برای مقابله با م2صرف دخانیانتا و محصولات دخانی در شکروان|ف بایستی مایلات ان ها را افزایش داد  مصرف |ان ها را پرهزنیه کرد و در عوض، درامد حاصله از ایم مالیانت را در حوزه تغذیه سالم و البته توسعه ورزشگاه ها و مرازک ورزشی تحخصیص داد. موضوعی ه در نوع خود می تواند اثار و تبعات مثبت و پایدارتری را بر سلامت افراد داشته باشد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها