|

بازیگوشی های حیوانات

جولان بزهای کوهی در خیابان های فلسطین اشغالی

به علت گسترش محدودیت های قرنطینه ای ناشی از ویروس کوید 19 تا پایان ماه جاری، بز ها به راحتی در خیابان های خالی از جمعیت میتسه رامون، پرسه…

لینک کوتاه کپی شد

به علت گسترش محدودیت های قرنطینه ای ناشی از ویروس کوید 19 تا پایان ماه جاری، اییکس نوبی که نوعی بز در سرزمین اشغالی است، به راحتی در خیابان های خالی از جمعیت میتسه رامون، پرسه می زند. 

761Untitled9235Untitled

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها