|

دلیل رفت و آمدهای مکرر الهام چرخنده به مجلس چیست؟

الهام چرخنده طی هفته های اخیر با برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با «طرح جمعیت و تعالی خانواده» جلسات مداوم برگزار کرده است.

لینک کوتاه کپی شد

برخی خبرهای رسیده حاکی از این است که «الهام چرخنده» مجری بازیگر پرحاشیه تلویزیون طی هفته های اخیر با برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در رابطه با «طرح جمعیت و تعالی خانواده» در ساختمان هرمی شکل بهارستان جلسات مداوم برگزار کرده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها