|

8 راه مختلف برای یادگیری بهتر/ از یادگیرنده زبانی تا ریاضیاتی

شما ممکن است فکر کنید فقط یک راه برای یک گرفتن یک چیز وجود دارد. ولی اشتباه می‌کنید.

لینک کوتاه کپی شد

شما ممکن است فکر کنید فقط یک راه برای یک گرفتن یک چیز وجود دارد. ولی اشتباه می‌کنید. 

شاید ندانید که می‌توانید روشهای گوناگون یادگیری به 8 سبک متفاوت تقسیم کنید.

8 سبک یادگیری

1. یادگیرندۀ زبانی

2. یادگیرندۀ طبیعت‌گرا

3. یادگیرندۀ موسیقایی یا ریتمیک

4. یادگیرندۀ حرکتی

5. یادگیرندۀ بصری یا فضامحور

6. یادگیرندۀ منطقی یا ریاضیاتی

7. یادگیرندۀ میان‌فردی

8. یادگیرندۀ درون‌فردی

1520129101745

یادگیرندۀ زبانی

یادگیرندۀ زبانی کسی است که از طریق مهارتهای زبانی از جمله، خواندن، نوشتن، گوش دادن و حرف زدن، بهتر یاد می‌گیرد. گاهی اوقات، ترکیبی از این روشها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً اگر یک یادگیرندۀ زبانی بخواهد مهارتی جدید یاد بگیرد، بهترین روش برای یادگیریش این خواهد بود که درباره‌اش بخواند و سپس یک درس صوتر راجعش گوش دهد و یادداشت‌برداری کند. در نهایت، برای تحقق بخشیدن به یادگیری نیاز دارد راجع به آن صحبت کند و به صورت گسترده راجعش بنویسد. عجیب نیست که برخی از بهترین آموزگاران از اساتید، یادگیرندگان زبانی هستند. این در ذات کار آنهاست.

طبیعت‌گرا

یادگیرندۀ طبیعت‌گرا، از طریق کار با طبیعت و تجربۀ آن یاد می‌گیرد. دانشمندان اینگونه افرادی هستند. طبیعت‌گرایان عاشق تجربه‌ها و مشاهدۀ جهان پیرامون هستند و بهترین اطلاعات یا دانش را از طریق آزمودن دریافت می‌کند.

یادگیرندۀ موسیقایی یا ریتمیک

یادگیرندۀ موسیقایی یا ریتمیک، کسی است که با استفاده از ملودی و ریتم می‌آموزد. مثال این موضوع نوازنده‌ای است که نواختن را با گوش دادن به یک موسیقی می‌آموزد یا درامری که ریتم را در ذهتش و در خیابان از منابع مختلف می‌شنود و در استودیو کنار هم می‌چیند. اما فردی که هنگام یادگیری آهنگی را زمزمه می‌کند، یا سوت می‌زند، یا با پایش ضرب می‌گیرد یا با مدادش روی میز می‌زند یا هنگام یادگیری با گوش دادن به موسیقی بیشتر یاد می‌گیرد، نیز در این دسته جای می‌گیرد. برای چنین فردی، موسیقی موجب حواس‌پرتی نیست، بلکه به فرآیند یادگیری کمک می‌کند.

یادگیرندۀ حرکتی

یادگیرندۀ حرکتی کسی است که باید کاری را انجام دهد تا آن را یاد بگیرند. اینها نیز ذاتاً افراد علمی‌ای هستند و بایستی با اشیا تعامل کنند تا راجع بهشان بیاموزند. متداول‌ترین مشاغل یادگیرندگان حرکتی، هنر، صنعت‌گری یا عرصه‌های خلاق نظیر فیزیوتراپی، رقص، بازیگری، زراعت، نجاری، جراحی و جواهرسازی است. هیچ یک از این مشاغل را نمی‌توان بدون تجربۀ مستقیم انجام داد. بسیاری از این مشاغل، نیازمند شاگردی و تقلید هستند.

studying-960x640

یادگیرندۀ بصری یا فضامحور

یک یادگیرندۀ بصری یا فضامحور کسی است که با استفاده از کمکهای بصری که فرآیند یادگیری را هدایت کنند، بهتر یاد می‌گیرد. مثلاً کسی که با استفاده از نمودارها، تصاویر و گرافها بهتر یاد می‌گیرد، یک یادگیرندۀ بصری یا فضامحور است. چنین افرادی رویکرد فنی داشته و وارد حوضه‌های مهندسی می‌شوند. یک مثال از این نوع یادگیرنده، شخصی است که مهندس کامپیوتر یا برنامه‌نویس می‌شود. تفریباً هر چیز مرتبط کامپیوتر، مفهومی است و بنابراین به نمودارهای گرافیکی و بصری از مولفه‌هایی متکی است که نمی‌شود آنها را دید.

یادگیری منطقی یا ریاضیاتی

یادگیرندۀ منطقی یا ریاضتی باید چیزها را طبقه‌بندی و دسته‌بندی کند. آنها همچنین روابط، یا الگوها، ارقام و معادله‌ها را بهتر از دیگران درک می‌کنند. مهندسان، دانشمندان، ریاضیدانان و دیگر مشاغل فنی از این دسته افراد هستند.

یادگیرندۀ میان‌فردی

یادگیرندۀ میان‌فردی کسی است که با ارتباط برقرار کردن با دیگران یاد می‌گیرد. اغلب، این افراد داستانگو هستند، در تیم‌ها بهتر عمل می‌کنند و ایده‌های خود را با ایده‌های دیگران مقایسه می‌کنند. به یک معنا، دیگران به آنها کمک می‌کنند تا به ایده‌های خود برسند. آنها اغلب رهبران ذاتاً خوبی هستند و در قالب تیم نیز عملکرد خوبی دارند. شما اغلب اینگونه افراد را در عرصه‌های گوناگون روانشناسی و علوم اجتماعی می‌بینید.

یادگیرندۀ درون‌فردی

یادگیرندۀ درون‌فردی، در تقابل با میان‌فردی، کسی است که در تنهایی بهتر کار می‌کند و یاد می‌گیرد. آنها اهداف شخصی‌ای برای خود تعیین می‌کنند که چالش برانگیزند، اما غیرممکن نیستند. چیزی که به آنها انگیزه می‌ دهد، عوامل درونی است، نه عوامل بیرونی. آنها اغلب، نه همیشه، افرادی درونگرا هستند. این افراد اغلب وارد عرصه‌های خلاق می‌شوند، سراغ کارآفرینی می‌شوند، و بعضی از آنها تبدیل به صاحبان کسب‌وکارهای کوچک می‌شوند. در مجموع معمولاً به دنبال عرصه‌ها یا صنایعی می‌روند که در آن اجازه بیابند بدون نظارت و کنترل مستقیم، کار کنند.

منبع: Skills You Need

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها