|

گریه های تلخ سوسن کیوانداریان پرستاری که مادر و همسرش را از دست داد

سوسن کیوانداریان پرستار بخش کرونا در کمتر از یک هفته و در بیمارستان محل خدمت خود مادر و همسرش را از دست داد.

لینک کوتاه کپی شد

صحبت های تکان دهنده سوسن کیوانداریان ، پرستار مدافع سلامت که در یک مدت کوتاه ، در بیمارستان محل کار خودش ، مادر و همسر خود را در مواجهه با ویروس منحوس کرونا از دست داده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه