|

کباب آهو؛ بربرهای برهنه با شمشیر آهو شکار کردن با دورچین خوک بردن برا مهمون

لحظاتی از زندگی طایفه هذابه در آفریقا؛ با دستان خالی شکار میروند و بدون ورود به عصر تکنولوژی زندگی میکنند.

لینک کوتاه کپی شد
6

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها