|

فراوری تخم مار؛ پیتون رو پرورش میدن بعد جفتگیری ترسان لرزان تخمشو برمیدارن نیمرو کنن

در این ویدیو یک مزرعه فراوری مار پیتون رو مشاهده می کنید که متصدی لحظه برداشتن تخم مار با حمله مواجه می شود

لینک کوتاه کپی شد
3

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی