|

از جذابیت های حیات وحش؛ پلنگ خواب بود که شیر رفت سروقتش از ترس زهره ترک شد

عکس العمل پلنگ بعد از مواجه شدن با شیر خیلی دیدنیه. بیچاره از ترس داشت می مرد.

لینک کوتاه کپی شد
9

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها