|

ماشین های پهن پیکر؛ با این ماشینای چنگک دار چجوری درختای تنومند قلع و قمع میکنند

ببینید با این ماشین های چنگک دار چقدر سریع درخت های تنومند رو قطع می کنند.

لینک کوتاه کپی شد

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی