|

تاریخ برای کشتی آزاد تکرار شد؛ توکیو 2020 یزدانی عین توکیو 1964 آقا تختی

سوت پایان کشتی یزدانی و تیلور یکی از غم انگیزترین صحنه های تاریخ ورزش ایران بود. لحظه ای که مردم هم مانند یزدانی حس شکست را لمس کردند. …

لینک کوتاه کپی شد

ایران دیروز  منتظر نبرد حسن یزدانی برابر دیوید تیلور آمریکایی در فینال رقابت های المپیک  بود رقابتی که اهالی کشتی و ورزش سه سال منتظرش بودند تا پیروزی فرزند کشتی و این مرز و بوم را ببینند و به آن افتخار کنند. یزدانی خودش هم این موضوع را می دانست و برای همین با تمام وجودش بر روی تشک حاضر شد.

به گزارش«شایانیوز»، نبرد او و تیلور تا ثانیه های آخر به نفع یزدانی بود که یک لحظه غفلت باعث پیروزی تیلور شد و دیگر وقتی برای جبران باقی نماند.جبرانی که یزدانی به مردم وعده داده بود و او نتوانست به آن جامه عمل بپوشاند. شش دقیقه کنترل تیلور بر روی تشک از عهده هیچ کشتی گیری  بر نمی آید که یزدانی این کار 5:42 ثانیه انجام داد. او در حالی که در یک قدمی طلا قرار داشت، مغلوب یک لحظه غفلتش شد تا تیلور با خاک کردن او به طلای المپیک برسد.

سوت پایان کشتی یزدانی و تیلور یکی از غم انگیزترین صحنه های تاریخ ورزش ایران بود. لحظه ای که مردم هم همانند یزدانی حس شکست را لمس کردند و این یعنی جنس حسن با بقیه ورزشکاران برای مردم ایران  فرق دارد.

حسن برای مردم ایران فراتر از یک قهرمان است، او مانند برادر، فرزند و اهل خانواده تک تک مردم ایران است و آنها او را از خون خود می دانند. یکی مثل آقا تختی که روی تشک تمام وجودش برای مردم خرج می کرد و در زمان شکست ها دوست نداشت چشم در چشم مردم شود.

علی اکبر حیدری هم تیمی آقا تختی از المپیک 1964 توکیو خاطره جالبی را روایت کرده است: المپیک هزار و نهصد و شصت و چهار در توکیو ژاپن آقا تختی چهارم شد. تختی بعد از باخت نمی‌توانست بخوابد. شب‌ها چند بار از خواب می‌پرید و می گفت جواب ملت را چه بدهم، آمده بودم که برای شان مدال بگیرم. روی برگشتن به ایران را نداشت، می گفت بلیتش را جوری گرفتند که چند روز بعد از تیم برگردد.

جالب بود که او چند روز با تاخیر به ایران برگشت و برای آنان که مدال گرفته بودند اینقدر جمعیت به فرودگاه نیامده بود که برای تختی آمد. جمعیت حاضر در فرودگاه برای این یک نفر، خیلی بیشتر از آنهایی بود که برای یک تیم آمده بودند. تختی همیشه احساس می‌کرد که وظیفه سنگینی روی دوش دارد. خیلی با مردم بود و مردم دوستش داشتند. در بازگشت مردم چنان استقبالی ازاو کردند که اشک تختی دراومد ...

این اتفاق برای حسن یزدانی هم رخ خواهد داد چرا که برای مردم یزدانی صرفا قهرمان روزهای پیروزی نیست؛ ورزشکاری که از مرز افتخار عبور کرده و محبوب ملت شده است.

منبع: ورزش سه

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه