|

واگذاری 6 ساله پرسپولیس و استقلال

مدت زمان قرارداد واگذاری پرسپولیس و استقلال برای نظارت از سوی سازمان خصوصی‌سازی 6 سال است.

لینک کوتاه کپی شد

محمود قامت معاون سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری پرسپولیس و استقلال گفت: هرشرکتی که واگذار می‌شود شامل بدهی و دارایی است. خریداران وقتی در مزایده شرکت کردند این را پذیرفتند و در قرارداد اطلاعات مالی هم وجود دارد. خریداران وقتی به مزایده ورود کردند، باید بدهی را طبق زمان‌بندی پرداخت کنند.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ورزش سه؛ وی افزود: این مشمول همه واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است. هر واگذاری که انجام می‌شود با قراردادی است و در طول مدت آن قرارداد که برای پرسپولیس و استقلال شش سال است، تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و تعهدات مالی و غیرمالی تحت نظارت و کنترل سازمان خصوصی‌سازی است.

او با اشاره به این قرارداد اظهار داشت: البته این موضوع نافی نظارت عمومی وزارت ورزش بر تمام باشگاه‌ها نیست اما سازمان خصوصی‌سازی در طول قرارداد نظارت خود را دارد که مهم‌تر از همه مدیریت بهره‌ور و تداوم کار است که انتظار داریم در این مدت شش سال شرکت را از وضعیت فعلی به شرایط بهره‌ور برسانند.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی