|

برنامه کامل مسابقات کشتی قهرمانی جهان 2022؛ ملی پوشان به دنبال طلای ناب!

مسابقات کشتی قهرمانی جهان 2022 از امروز، شنبه - 19 شهریورماه (۱۰ سپتامبر) در شهر بلگراد، پایتخت کشور صربستان آغاز خواهد شد.

لینک کوتاه کپی شد

نمایندگان آزاد و فرنگی‌کار تیم‌های ملی کشتی کشورمان برای ارتقای جایگاه تیمی و رنکینگ مدالی سال گذشته خود در مسابقات جهانی نروژ به روی تشک خواهند رفت.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از  طرفداری؛ برنامه کامل مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در بلگراد صربستان نیز به شرح زیر خواهد بود؛

شنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۲ به وقت ایران

یکشنبه ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

مراسم افتتاحیه: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۹ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

دوشنبه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوران ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

سه شنبه ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور):

مرحله شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه

پنج شنبه ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۹ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

جمعه ۱۶ سپتامبر(۲۵ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوران ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه

فینال اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه

شنبه ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ به وقت ایران

یکشنبه ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور):

مرحله شانس مجدد اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ تا ۲۰ به وقت ایران

فینال اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی