|

بحران تازه در پرسپولیس؛ باشگاه به خاطر یحیی محکوم شد!

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را در مورد باشگاه پرسپولیس به طرفیت باشگاه شهر خودرو صادر کرد.

لینک کوتاه کپی شد

کمیته استیناف در حکمی رای پرونده شکایت باشگاه پدیده از پرسپولیس را اعلام کرد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از مهرنیوز؛ آرای کمیته استیناف به شرح زیر است:

در خصوص استیناف شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهر خودرو نسبت به رأی شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن محکومیت باشگاه فرهنگی ورزشی تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه مطالبات قرارداد مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و مبلغ ۳۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه التزام قراردادی منجر به انتقال سر مربی وقت تیم تجدیدنظر خواه به باشگاه تجدیدنظر خوانده با توجه به صراحت مندرجات قرارداد و حاکمیت اصل آزادی اراده و اصل لزوم توافقات خصوصی و اصل استصحاب (ابقای ماکان) و غیر موجه بودن استدلال نمایندگان تجدید نظر خواه در توصیف شرط وجه التزام قراردادی به ربا و معاملات فاسد به ویژه بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه‌ی شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه. دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون ضمن رد اعتراض دادنامه صادره،: عیناً تائید می‌گردد.

لازم به ذکر است پیش از این، این رأی در تاریخ ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۰ به طرفین ابلاغ شده است.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی