|

(ویدیو) روشن از غرور بی جای فرهاد گله دارد!

مجیدی غرور کاذب دارد و از یک بزرگتر کنار دست خودش استفاده نمی کند. نگران فرهاد مجیدی هستم، به خودش ظلم می کند.

لینک کوتاه کپی شد

حسن روشن گفت: مجیدی غرور کاذب دارد و از یک بزرگتر کنار دست خودش استفاده نمی کند. نگران فرهاد مجیدی هستم، به خودش ظلم می کند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه