|

توئیت سنگین باشگاه شهر خودرو به وزیر ورزش

کنایه سنگین باشگاه شهرخودرو به وزیر ورزش در روز مهندس : تابلو مهندسی نکنید!

لینک کوتاه کپی شد

کنایه سنگین باشگاه شهرخودرو به وزیر ورزش در روز مهندس : تابلو مهندسی نکنید!

امروز بر طبق تقویم، روز مهندس نامگذاری شده است و به همین مناسبت باشگاه شهرخودرو در توئیتی جالب این روز را به همه مهندسین و مهندس بزرگ لیگ برتر تبریک گفت.   کنایه سنگین باشگاه شهرخودرو به وزیر ورزش در روز مهندس : تابلو مهندسی نکنید!  

امروز بر طبق تقویم، روز مهندس نامگذاری شده است و به همین مناسبت باشگاه شهرخودرو در توئیتی جالب این روز را به همه مهندسین و مهندس بزرگ لیگ برتر تبریک گفت.

کنایه سنگین باشگاه شهرخودرو به وزیر ورزش در روز مهندس : تابلو مهندسی نکنید!

photo_2020-02-25_15-56-50

منبع:بتاکاپ

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها