|

(عکس) سپهر حیدری و همسر دائم الآرایش اش در دبی!

آرام جوینده و همسرش سپهر حیدری تصاویری از خودشان در دبی منتشر کردند

لینک کوتاه کپی شد
1

سپهر حیدری تصویری از خود و همسر و فرزندانش در دبی منتشر کرد. نکته جالب در خصوص آرام جوینده همسر سپهر حیدری این استکه معمولا همیشه آرایش کرده و با ظاهر بزک کرده است و حتی در هنگام زایمان هم آرایش داشت!

5

تصویری از آرام جوینده بعد از زایمان در بیمارستان

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها