|

ادعای عجیب درباره ناکامی جدیدی در کن!

آیا تشبیه امیر جدیدی به هایشمن با توجه به حساسیت اروپا روی اینگونه مقایسه ها در منتفی شدن جایزه او تاثیر گذاشته؟

لینک کوتاه کپی شد

سینما ایده آل نوشت: در شرایطی که بسیاری امیر جدیدی را شانس اول جایزه بازیگری جشنواره کن می‌دانستند این جایزه به یک گزینه بی‌ربط رسید که حتی تعجب بسیاری از رسانه های داخل و خارج را به همراه داشت.

در این شرایط آیا ورود مستقیم محمد رسول‌اف علیه جدیدی در این اتفاقات نقش داشت؟ آیا تشبیه امیر جدیدی به هایشمن با توجه به حساسیت اروپا روی اینگونه مقایسه ها در منتفی شدن جایزه او تاثیر گذاشته؟

بعد از نشست خبری فرهادی رسانه‌های سعودی و افرادی چون محمد رسول‌اف و دوستان مطبوعاتی‌ داخلی و خارجی‌شان حاشیه‌سازی ‌های فراوانی برای جدیدی و فرهادی کردند و هیچ بعید نیست جشنواره سیاست‌زده‌ایی چون کن تحت تاثیر این حاشیه‌ها نسبت به جدیدی حساس شده باشد که در آن صورت عنوان وطن‌فروش تا ابد برازنده محمد رسول‌اف و یارانش است.

 


 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه