|

آشفته بازار خودرو

خرداد شد سلام ما را به خودرو های وارداتی برسانید

. یک بار به ضرس قاطع بگویید چند دستگاه خودرو از چه برندی وارد شده است؟ زمان عرضه خودروها چه وقت است؟

لینک کوتاه کپی شد

کاش وعده بعیــد نباشــد. از آن وعده هایی که دم بزنگاه های مهم تاریخی و سیاسی هزار بار در بوق و کرنا جار میزنیم اما نتیجه اش هیچ، پوچ، توخالی. ماجرای خودروهای وارداتی را میگوییم. همان ها که با آب و تاب و هزار تفصیل درباره برندها و مدل های مختلف نوشــتیم اما حالا هرچقدر در اخبار دنبال زمان عرضــه این خودروها میگردیم خبری نیست که نیســت. در واقع همان هیچ، پوچ، توخالی. هر روز یک برند جدید چینی و مدل جدید خودرو از شرق آسیا برایمان رونمایی میشود که خب بد هم نیســت بالاخره مونتاژکارهای داخلی دارند به وظیفه خودشان عمل میکنند و به آنها خرده ای نیست اما اجازه دهید بگوییم ایراد و اشکالمان به وعده واردات برندهای اروپایی است. تویوتا و میتسوبیشــی و کیا و هوندا و چه و چه! مگر قرار نبود آنها وارد شوند؟

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنامه هفت صبح، اصلا چرا همین خودروهای کیا که با کلی شرح خبری از وارداتش نوشتیم، عرضه نمیشود؟ گره کور کار کجاست؟ نمیشود که هر روز به مخاطب و مشــتری وعده داد و عمل نکرد. واردات خودروی دست دوم در چه مرحله ای قرار دارد؟ مگر قید دو فوریت نداشت؟ هر روز مسئوالن از ایمنی خودروهای تولید داخل ایراد میگیرند که خب اصلا بخشی از حرف هایشان هم صحیح اســت ولی چرا پیگیر وارداتی ها نمی شوند تا یک رقابت ســالم میان برندهای داخلی و خارجی را شاهد باشیم. وزیر صمت هم در مجلس تعیین و تکلیف شد و تا روز آخر وعده وارداتی ها و دست دوم های وارداتی را میداد پس چرا سرپرست وزارتخانه به دنبال پیگیری این مطالبه نیســت.

حدود 14 ماه قبل بــود که رئیس جمهور دستور داد موانع پیش رو واردات خودروها برداشته شود، این موانع چقدر مهیب و سخت است که برداشته نمی شود؟! دقیقا پانزدهم اسفندماه سال 1400 بود که رئیس جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران خودرو، فرامین هشــت گانه ای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. در یکی از این فرامین تاکید شــده بود مسئولین وزارت صمت باید در خردادمــاه ۱۴۰۱ موانع واردات خودرو را برطرف و نســبت به ورود محصولات خارجی اقدام کنند. حالا به خرداد 1402 نزدیک میشویم و جز چانگان که هنوز عرضه نشده و کیا که فقط در شوروم مشاهده میشود کسی این خودروها را در اختیار مشتری ندیده است. حتما واردکنندگان هم با مشکلاتی روبه رو شده اند که به طور واضح اعلام نمی کنند بلکه موانع دیگری پیش راهشان قرار بگیرد.

در نهایت یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کنید. یک بار به ضرس قاطع بگویید چند دستگاه خودرو از چه برندی وارد شده است؟ زمان عرضه خودروها چه وقت است؟ اصلا واردات ادامه دار خواهد بود و ثبت سفارش میشود؟ وضعیت آشفته بازار خودرو نیازمند سکانداریِ قویتری است که انگار فعلا در اولویت نیست و فقط شورای رقابت است که این میان راه را پیش میبرد. یک روز قیمت های داخلی ها افزایش مییابد، روز دیگــر مونتاژی ها با کاهش قیمت مواجه میشوند، واردات دســت دوم که معلوم نیست در چه جنگی و در کجا و چه مرحله ای است و خودروهای وارداتی هم اگر دیدید سلام برسانید!

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی