|

قیمت جدید انواع تایر ایرانی در بازار تهران

لیست قیمت جدید انوع تایر ایرانی در بازار تهران امروز ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش شایانیوز به نقل از سایت زد4کار:

برندسایزقیمت برای یک حلقه (تومان)
یزدتایر۲۰۵.۶۰.۱۵۷۷۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴۷۲۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۶۴۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۵۸۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶۷۰۰,۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳۶۵۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵۶۸۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳۵۹۰,۰۰۰
کویرتایر۲۰۵.۶۰.۱۵۷۶۵,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰۰,۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳۶۵۰،۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳۶۴۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴۶۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۶۳۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۵۹۵,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴۶۸۰،۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵۷۸۰,۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۷۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶۸۴۰،۰۰۰
لاستیک بارز۲۰۵.۶۰.۱۵۷۶۵،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴۷۳۵،۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳۶۱۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳۶۱۵،۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶۷۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵۵۳۵،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۵۷۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴۶۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۶۲۵،۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶۷۰۰,۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵۷۳۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵۶۱۵,۰۰۰
ایران تایر۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳۵۳۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۵۱۵,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳۴۵۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۵۸۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴۶۸۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶۷۰۰,۰۰۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها