|

قیمت انواع باتری خودرو

لیست قیمت انواع باتری خودرو سواری و باری در بازار تهران امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد

قیمت ها با دریافت باتری کهنه مشابه، محاسبه شده است.

قیمت (تومان)

قیمت باتری های شرکت درنا باتری:

آمپر ارس - درنا - پوشیتا

۵۰

۵۴۰,۰۰۰

۵۵

۵۸۰,۰۰۰

۶۰

۶۳۰,۰۰۰

۶۰D

۶۴۵,۰۰۰

۶۶

۶۹۰,۰۰۰

۷۰

۷۵۰,۰۰۰

۷۴

۷۷۰,۰۰۰

۹۰

۹۷۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

 

قیمت باتری های شرکت برنا باتری:

آمپر زیتکس

۳۵

۵۱۰,۰۰۰

۴۵

۵۹۰,۰۰۰

۵۰

۵۴۵,۰۰۰

۵۵

۵۸۰,۰۰۰

۶۰

۶۴۰,۰۰۰

۶۲

۶۵۰,۰۰۰

۶۶

۶۹۵,۰۰۰

۷۰

۷۶۰,۰۰۰

۷۴

۷۹۰,۰۰۰

۸۸

۹۵۰,۰۰۰

۹۰

۹۷۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

 

قیمت باتری های شرکت آذر باتری:

آمپر واریان (اتمی)

۵۰

۳۵۰,۰۰۰  

۵۵

۴۰۰,۰۰۰  

۶۰

۴۵۰,۰۰۰  

۶۰D

۴۶۰,۰۰۰  

۶۶

۴۹۰,۰۰۰  

۷۰

۵۲۰,۰۰۰  

۷۴

۵۳۰,۰۰۰  

۸۸

۶۴۰,۰۰۰  

۹۰

۶۴۰,۰۰۰  

۱۰۰

۶۸۰,۰۰۰  

۱۲۰

۷۹۰,۰۰۰  

۱۵۰

۱,۰۷۰,۰۰۰  

۱۷۰

۱,۲۰۰,۰۰۰  

۱۹۰

۱,۳۰۰,۰۰۰  

۲۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰  

 

قیمت باتری های شرکت نیروگستران:

آمپر سیلور ، توربو

۵۰

۵۰۰,۰۰۰  

۵۵

۵۴۰,۰۰۰  

۶۰

۵۸۰,۰۰۰  

۶۲

۵۹۰,۰۰۰  

۶۶

۶۴۰,۰۰۰  

۷۰

۷۰۰,۰۰۰  

۷۴

۷۲۰,۰۰۰  

۹۰

۸۵۰,۰۰۰  

۱۰۰

۹۵۰,۰۰۰ 

 

قیمت باتری های شرکت صبا باتری:

آمپر واریان (اتمی)

۵۰

۳۸۰,۰۰۰  

۵۵

۴۵۰,۰۰۰  

۶۰

۴۹۰,۰۰۰  

۶۰D

۵۰۰,۰۰۰  

۶۶

۵۳۰,۰۰۰  

۷۰

۵۴۰,۰۰۰  

۷۴

۵۶۰,۰۰۰  

۸۸

۶۹۰,۰۰۰  

۹۰

۶۹۰,۰۰۰  

۱۰۰

۸۱۰,۰۰۰

۱۲۰

۹۶۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۱۵۰,۰۰۰  

۱۷۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۹۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۲۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

 

قیمت باتری های شرکت سپاهان:

آمپر ارس - درنا - پوشیتا اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور سوزوکی

۳۵

۵۰۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

۴۵

۵۸۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

۵۰

۵۳۵,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

۵۵

۵۷۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

۶۰

۶۳۰,۰۰۰

۶۴۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

۶۰D

۶۴۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰

۶۶

۶۸۰,۰۰۰

۶۹۵,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰

۷۰

۷۵۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰

۷۸۰,۰۰۰

۸۱۰,۰۰۰

۷۴

۷۸۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۸۸

۹۴۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

۹۰

۹۶۰,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰

۱,۰۳۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۰۷۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

---

 

منبع:سایت زد 4 کار

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها