|
لینک کوتاه کپی شد

لیست قیمت جدید انوع تایر ایرانی در بازار تهران امروز ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد.

 

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۸۵,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۲۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۴۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۸۵,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۱۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۷۱۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۶۸۵,۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۸۵,۰۰۰
کویرتایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۸۰۰,۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۵۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۳۵,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۸۵,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۸۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
لاستیک بارز ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۶۰,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۳۰,۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۵۰,۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۲۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۸۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵ ۵۳۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۷۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۱۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۵۵,۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۹۸۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۳۵,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۶۵۰,۰۰۰
ایران تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۶۹۰,۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۶۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۱۰,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۸۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۷۵,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۸۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۰۰,۰۰۰

منبع:ایران جیب

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها