|

خبر واریزی بهزیستی و کمیته امداد!

نمایندگان مجلس به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی رای مثبت دادند.

لینک کوتاه کپی شد

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در جریان نشست نمایندگان کمیسیون اجتماعی همچنین به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افزایش ۶۰ درصدی مستمری معلولین شدید و خیلی شدید معلولین مددجوی بهزیستی رأی مثبت دادند.

وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش یک دهم درصد مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد.تامین ۷۰ همت برای افزایش متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و والدین معظم شهدا تصویب کرد. همچنین کمیسیون با وام ازدواج با مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.

نمایندگان مجلس به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افزایش ۶۰ درصدی مستمری معلولین شدید و خیلی شدید معلولین مددجوی بهزیستی رأی مثبت دادند.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در جریان نشست نمایندگان کمیسیون اجتماعی همچنین به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افزایش ۶۰ درصدی مستمری معلولین شدید و خیلی شدید معلولین مددجوی بهزیستی رأی مثبت دادند.

وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش یک دهم درصد مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد.تامین ۷۰ همت برای افزایش متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و والدین معظم شهدا تصویب کرد. همچنین کمیسیون با وام ازدواج با مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.

وی بیان کرد: در صورت تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان اعمال خواهد شد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی