|

تعبیرخواب

تعبیرخواب بادام،دیدن درخت بادام یا خوردن بادام در خواب

تعبیر خواب دیدن بادام در خواب چیست؟ منادی چه چیزی است؟ شما می توانید تمامی تعابیر مربوط به بادام را در شایانیوز بیابید...

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب بادام

شایانیوز-تعبیر خواب دیدن بادام در خواب چیست؟ منادی چه چیزی است؟ دیدن درخت بادام یا خوردن بادام در خواب بیانگر چه چیزی است؟

 

خوردن بادام

خوردن بادام در خواب یعنی ثروت. بیانگر این است که صاحب خواب ، روزی اش از راه حلال است و در راه درست کسب درآمد می‌کند و با نزول سر و کار ندارد. همچنین نشان می دهد که بیننده خواب هرگز مشکلی نخواهد داشت.

 

رسیدن به درخت بادام 

رسیدگی به درخت بادام در خواب به عنوان استعداد و توانایی های نهفته صاحب خواب تعبیر می شود که برای شکوفا کردن آنها باید تلاش کند.

 

تعبیرخواب بادام

بادام تلخ

خوردن و دیدن بادام تلخ درخواب  دوستی را نشان می دهد که به صاحب خواب کمک می کند و همیشه با او مشورت میکند و راه درست را به او نشان می دهد.

 

درخت بادام

دیدن درخت بادام در خواب به معنای احساس راحتی فرد است. طبق تعابیر بیانگر این است که صاحب خواب به منافع مادی و معنوی دست خواهد یافت. 

 

درخت بادام می کارید 

تعبیر اینکه فرد در خواب درخت بادام کاشته است ، بیانگر این است که بیننده خواب با افراد اطراف خود بحث خواهد کرد و سخنان سنگینی در بحث گفته خواهد شد. باید مراقب باشد.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی