|

تعبیرخواب

تعبیرخواب برنج،دیدن کاشت پختن برنج در خواب!

وقتی در خواب برنج می بینید نشانه چه چیزی است؟ خرید برنج و یا دیگر تعابیر مربوط به برنج را می‌توانید در شایانیوز بیابید..

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب

شایانیوز-تعبیرخواب برنج چیست؟ وقتی شما در خواب برنج می بینید نشانه چه چیزی است؟ برنج پخته شده، خرید برنج و یا دیگر تعابیر بیانگرچیست؟

 

دانه برنج

دیدن یک دانه برنج در خواب بیانگر این است  که صاحب خواب در مدت زمان کوتاهی ثروتمند می شود درآمدش افزایش می یابد اگر در راه نادرست قدم گذاشته باید هرچه سریعتر توبه کند. صاحب خواب باید ارزش آنچه را که در زندگی اش دارد بداند. 

 

برنج پخته شده 

دیدن پلو یا برنج پخته شده نشان می دهد که صاحب خواب باید برای مدت طولانی برای کسب درآمد تلاش کند او باید طوری برنامه ریزی کند که کار برایش خسته کننده نباشد نیاز به استراحت دارد و باید به تعطیلات برود و حواسش به روابط خانوادگی اش باشد و پیوندهای خود را محکم نگه دارند. 

 

برنج می پزید

دیدن شخصی که در خواب برنج می پزد به این معنی است که هرچه زودتر اوضاع بد زندگی اش به پایان می رسد.و نشان می دهد که فرد دستاوردهای فرخنده ای به دست می آورد.

 

برنج می خرید

دیدن اینکه در خواب برنج می خرید بیانگر این است که صاحب خواب زمان خود را صرف کارهای خوب می کند. اگر مجرد است بخت او باز می شود و شانس با او یار خواهد بود.

 

پاک کردن برنج

پاک کردن برنج در خواب بیانگر آن است که فرد به لطف خدا از افراد بد اطراف خود دور خواهد ماند.

 

چیدن برنج

دیدن شخصی که در خواب برنج می چید ، تعبیر می شود که بیننده خواب صفحه جدیدی در زندگی خود باز می کند.

 

برنج شستن

وقتی شخصی خود را در حال شستن برنج در خواب می بیند به این معنی است که درآمد شخص مثمر ثمر خواهد بود ، کار او پردرآمد خواهد بود و به عهد های خود عمل خواهد کرد. و سختی ها را پشت سر خواهد گذاشت. 

تعبیرخواب برنج

 

برنج خیس

دیدن برنج خیس در خواب نشان می دهد که شانس و بخت بیننده خواب باز خواهد شد.

 

ریختن برنج

وقتی بیننده خواب می بیند که در خواب برنج می ریزد ، نشانه این است که فرد از دوستان ناباب خود جدا می شود.و همیشه در زندگی اش خوشبخت خواهد بود. 

 

برنج در آب

تعبیر دیدن برنج در آب این است که شور و شوق بیننده خواب در انجام امور بسیار بالا است،و به لطف پیشرفت ها و تلاش های بزرگی که در زندگی تجاری خودکرده است زندگی راحتی خواهد داشت.

 

کیسه برنج

دیدن کیسه برنج در خواب به این معنی است که بیننده خواب زندگی بعدی خود رادر وفور و فراوانی سپری خواهد کرد و نشانه این است که فرد هیچ مشکلی در سلامتی، نخواهد داشت. 

 

 برنج سوخته

 دیدن برنج سوخته در خواب به اینگونه تعبیر می شود که ثروت بیننده خواب کاهش می یابد و بیانگر این است که فرد از اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده است ، درس خواهد گرفت. 

 

 برنج زیاد

دیدن مقدار زیادی برنج در خواب به این معنی است که فراوانی و وفور در خانه ی بیننده خواب حاکم خواهد شد. وبیانگر این است که زندگی صاحب خواب بدون مشکل پیش خواهد رفت.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی