|

تعبیرخواب

تعبیرخواب بال،دیدن اینکه در خواب بال دارید

تعبیر دیدن بال در خواب چیست؟ بیانگر چه چیزی است؟ و چگونه تعبیر می شود؟ شما می توانید تمامی تعابیر خواب دیدن بال را در شایانیوز بیابید.... …

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب بال

شایانیوز-بطورکلی،دیدن بال در خواب مثبت و فرخنده تعبیر می شود. این خواب بدان معناست که صاحب خواب هر آنچه را که بخواهد بدست می آورد اما باید در برابر آنها قدر دان باشد. این نشان می دهد که موفقیت و خوشبختی او یک روز یا یک لحظه نخواهد بود ،اگر شکر گذار باشد یک عمر ادامه خواهد داشت.روزهای بد و تاریک به پایان خواهد رسید و روزهای روشن نزدیک است.

 

پوشیدن لباس بالدار

در خواب پوشیدن لباس بالدار و پرواز نشانه این است که بیننده خواب در اسرع وقت به آرامش بزرگی دست می یابد.

 

بال داریدو به آنهانگاه میکنید

دیدن اینکه شخصی در خواب بال دارد نشان دهنده این است که تحولات خوبی در زندگی فرد رخ خواهد داد. این خواب نشان می دهد که کار فرد سروسامان خواهد گرفت و با کسی که خیلی دوستش دارد شریک خواهد شد. 

تعبیرخواب بال

مورچه بالدار

دیدن یک مورچه با بال در خواب بیانگر قدرت ، مقام و موفقیت است. این بدان معناست که فرد می تواند با اعتماد به نفس در هر شغلی به موفقیت برسد.

 

فرشته بالدار

دیدن یک فرشته بالدار در خواب از خوبی ، زیبایی و حسنات خبرمیدهد. این خواب نشان می دهد که مشکلات و سختی های صاحب خواب به پایان خواهد رسید و شخصی در این راه همراه او خواهد بود. 

 

بال مرغ

این بدان معناست که شخصی که بالهای مرغ را در خواب می بیند ، به سلامتی خود توجه نمی کند. اگرچه عاقبت کار را می داند ولی به کار خود ادامه می دهد اگر مراقب نباشد ضرر می‌کند.

 

 بالهای سیاه 

 بالهای سیاه در خواب به شر تعبیر می شود. این خواب نشان می دهد که صاحب خواب در راه حرام قدم می گذارد ، عادت های بدی خواهد داشت و در حق مظلومان ناحقی میکند.

 

زن بالدار 

دیدن یک زن بالدار در خواب  تعبیر می شودکه بیننده خواب با خانواده اش مشکلاتی خواهد داشت. اما او بلافاصله از شر مشکلات خلاص میشود.

 

مرد بالدار 

دیدن یک مرد بالدار در خواب بیانگر این است که فرد به آنچه می خواهد میرسد و آرزوهایش تحقق می یابند این نشان می دهد که صاحب خواب با صبر و بردباری به مقام های عالی دست می یابد و مشکلات مالی او رو به پایان است.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی