|

تعبیرخواب

تعبیرخواب بادبادک،ساخت بادبادک درخواب

تعبیر بادبادک در خواب چیست؟ به خیر تعبیر می شود و یا به شر؟ شما می توانید تمامی تعابیر مربوط به بادبادک را در شایانیوز بیابید...

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب بادبادک

شایانیوز-به طور کلی،دیدن بادبادک در خواب از تحقق آرزوها و موقعیت های خوب خبرمیدهد.و نشان می دهد که صاحب خواب خبرهای خوبی را از جایی که انتظارش را نداشته دریافت می کند و گام های  بزرگی برای تحقق خواسته هایش برمی‌دارد.

 

پرواز بادبادک

پرواز بادبادک در خواب به معنی این است که‌بیننده خواب در کنار شخصی خواهد بود که سرشار از شادی است و همیشه لبخند می زند. تعبیر دیگر پرواز بادبادک در خواب ، نشانه پرمشغله بودن است.و منادی اتفاقات شگفت انگیز برای شخصی است که بادبادک را پرواز می دهد. 

 

سقوط بادبادک 

بادبادکی که در خواب شکسته یا به زمین می افتد تعبیر بر اتفاقات ناخوشایند دارد.نشان می دهد که صاحب خواب زمین میخورد،رویاها و زندگی او در مسیربدشانسی قرارمیگیرند و شخصی را که بسیار دوست دارد از دست خواهد داد. 

 

فرود بادبادک در پشت بام

بیانگر این است که در خانه بیننده خواب آرامشی برقرار نخواهد بود ، او دائماً با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و مسیر بدی را طی خواهد کرد.

تعبیر خواب باران

بادبادکی که خیلی بالا می رود 

هر کسی که  نخ بادبادک را خیلی آزاد کند و بالاتر برود.تعبیر بر این است که بیننده خواب تلاش زیادی برای رسیدن به آرزوهایش میکند و درنتیجه صاحب اموال خواهد شد.

 

ساخت بادبادک

کسی که در خواب بادبادک میسازد بیانگر اتفاقات غیره منتظره وغافلگیرکننده است، که خبرهای خوبی دریافت می کند و باعث  خوشحالی او می شود. این خواب قطعاً به عنوان یک خواب بسیار فرخنده تعبیر می شود. 

 

از دست دادن بادبادک

این بدان معناست که صاحب خواب برای مدتی امید خود را از دست می دهد و عواقب منفی در انتظار اوست که باعث آشفتگی فرد میشود.

 

سرقت بادبادک کسی 

دزدیدن یا برداشتن بادبادک شخص دیگری در خواب به شکستن قلب تعبیر می شود. این بدان معناست که شما کسی را سرزنش خواهید کرد یا به شخصی تهمت می زنیدو بطورکلی سرقت بادبادک در خواب نشانه مشکلات است.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی