|

تعبیرخواب

تعبیر خواب انگور،خوردن و چیدن انگور در خواب

دیدن انگور در خواب به چه معناست؟ شایانیوز برای تعبیرخواب شما تمامی تعابیر را جمع آوری کرده است.

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب انگور

شایانیوز-بطور کلی،دیدن انگور در خواب به معنای دارایی و پول است. ساختار دانه های انگور نماد فراوانی و باروری است. که شخص در آینده ای نزدیک سرمایه اش روز افزون خواهد بود.تعبیر دیدن انگور در خواب ، تحقق بخشیدن آرزوها است. گفته می شود فردی که در خواب انگور می خورد ، فرصت تحقق آرزوهایش را خواهد داشت ، بیننده خواب با موقعیت هایی روبرو میشود که به زندگی دلخواه خود می رسد. 

 

خوردن انگور

خوردن انگور درخواب تعبیرش به معنای فراوانی،نعمت، کارپر درآمد و سرمایه است. به گفته برخی مفسران شخص به خواسته ی قلبی خود میرسد و همچنین به معنای زندگی در وفور و خلاص شدن از غم و اندوه است.و در آینده فرد بسیار موفقی خواهد بود.

 

خرید انگور در خواب 

اگر صاحب خواب ببیند که در خواب انگور می خرد ، این به معنای مال و اموالی است که باید به دست آورد و فرد مجدداً با شخصی که مدت هاست که اورا ندیده، ملاقات خواهد کرد.

 

یک خوشه انگور

در خواب به گفته مفسران فرهنگ لغت خواب ، دیدن یک خوشه انگور در خواب بیانگر این است که فرد باید ارزش داشته های خود راباید بداند و به معنای خوشبختی است. 

 

انگور خیس وتازه

این نشان می دهد که صاحب خواب روزهای دشواری را پشت سر می گذارد و او نیاز به حمایت مالی و معنوی از طرف خانواده خود دارد.و بیانگر رهایی صاحب خواب از سختی ها و مشکلات است.

 

خوشه انگور زرد 

دیدن انگور زرد در خواب بیانگر این است که مشکلات و سختی های فرد پس از مدت ها به پایان می رسد. و به معنای موفقیت شخص در زندگی تجاری یا تحصیلات نیز است.

 

انگور سبز 

دیدن انگور سبز در خواب بیانگر این است که در آینده ای نزدیک صاحب ملکی میشوید و دوره ی سختی ها را پشت سر میگذارید ، آسوده خاطر و خوشحال خواهید شد به طور کلی نشانه تملک دارایی و سرمایه است.

 

انگور سیاه

دیدن انگور سیاه در خواب بیانگر این است که مشکلات شخص تمام نخواهد شد و از این شرایط ناراضی و ناخوشایند خواهد بود ولی فردی قوی است که با مشکلات دست و پنجه نرم می کند ، نباید تسلیم شود باید ایستاده ومحکم باشد.

تعبیرخواب انگور

 

انگور قرمز

دیدن انگورقرمز در خواب نشان می دهد که دوست صمیمی فرد به مال صاحب خواب تعرض میکند و شخص ، ناامید ، ناخوشایند و ناراحت خواهد شد و بیننده خواب نسبت به مردم بی اعتماد میشود.

 

درخت انگور در خواب

تعبیر می شود که بیننده خواب خبر خوشی را از اقوام دور خود دریافت می کند و به دلیل این خبر به یک سفر طولانی می رود و به معنای داشتن یک ساختار خانوادگی بزرگ و صلح آمیز است. 

 

دیدن آویزان کردن انگور

به معنای پول و موفقیتی است که در زندگی تجاری کسب می شود. دیدن آویزان کردن انگور  در خواب تعبیر می شود که فرد مدت زیادی را صرف کار و تجارت خود کرده است و بنابراین احتیاج به تعطیلات طولانی مدت دارد. 

 

باغ انگور

دیدن باغ انگور در خواب نشان می دهد که فرد مجبور است کار خود را کنار بگذارد و از خانواده اش مراقبت کند و همچنین به معنای داشتن همسر ی شاد و خندان است. 

 

برگهای انگور 

دیدن برگ انگور در خواب نشان می دهد که مشکلات شخص پس از مدت ها پایان می یابد و او خوشحال و آرام خواهد بود.ولی به مناقشه جزئی صاحب خواب با خانواده اش تعبیر می شود.

 

دیدن انگور دانه درشت

دیدن انگور دانه درشت در خواب بیانگر صلح آمیز بودن ، داشتن زندگی طولانی در خانواده و داشتن مال تعبیر می شود.و فرد در کار خود بسیار موفق خواهد شد و هر چه زودتر پاداش کارش را می گیرد.

تعبیرخواب انگور

انگور بی دانه

دیدن انگور بیدانه در خواب خوب است ، به این معنی است که شخص سخت تلاش خواهد کرد تا به جای اتلاف وقت درآمد خودرا افزایش دهد ،تا آینده ای بهتر را برای خانواده خود بسازد و شخص هر آنچه را که در دست دارد سرمایه گذاری خواهد کرد و سرمایه گذاری هایش چندین برابر خواهد شد. 

 

چیدن انگور از تاکستان 

شخصی که در خواب ببیند از شاخه ای انگور می چیند ، یا اینکه انگور را در تاکستان یا باغی جمع کرده و از آن خورده است ، به خواسته خود می رسد. چیدن انگور تعبیرش رسیدن به آرزوها و خواسته های فرد است ولی باید صبور باشد.

 

دیدن آب انگور

شخصی که در خواب با فشردن انگور آب آن را میگیرد ، تعبیرمیشود که به زودی بدهی های خود را پرداخت می کند و اگر بیمار باشد ، بهبود می یابد. دیدن و خوردن آب انگور درخواب نشانه ی این است که فرد تحت تأثیر رفتار شخصی که تازه ملاقات کرده است قرار خواهد گرفت  و اوقات خوشی را با او سپری می کند، زندگی او معنای بیشتری و روح تازه ای پیدا می کند.

 

دیدن کشمش یا مویز در خواب

به معنای خلاص شدن از شرمشکلات است. خشک کردن انگور یا دیدن انگور خشک به معنای فراوانی است و بیانگر این است که فرد در کار خود بسیار موفق خواهد بود و رابطه خود را با برخی از افراد ناپسندقطع خواهد کرد. 

 

انگور گندیده در خواب 

به معنای اتفاقی است که غم و اندوه ایجاد می کند. ازجمله از دست دادن سرمایه ویا سلامتی است. فرد در حال حاضر در وفور و فراوانی زندگی میکند باید در این دوره مراقب باشد ، پول خود را هدر ندهد و صرفه جویی کند.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی