|

تعبیرخواب

تعبیر خواب ارتش،ارتش عظیم در خواب به چه معناست؟

دیدن ارتش در خواب به چه معناست؟ تعبیر آن چیست؟می توانید در شایانیوز تمام جزئیات را پیدا کنید.

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب ارتش

شایانیوز-بطورکلی، ارتش به معنای استواری و قدرت است. تعبیر شده است کسانی که این خواب را می بینند مشکلات سر راه خود را برطرف می کنند و در صورت وجود بر دشمنان خود پیروز می شوند. علاوه بر این ،بیانگر قدرت بیننده ی خواب و موفقیت او در زندگی تجاری را نشان میدهد.

 

جداشدن از ارتش

جدا شدن از ارتش در خواب بیانگر این است که اتفاقات بدی برای صاحب خواب رخ خواهد داد ،و با بدشانسی روبرو خواهد شد ، امور شخص به خوبی پیش نمی رود و نیازمند کمک است. و او به کسی نیازمند خواهد شد. 

 

ارتش عظیم

دیدن ارتشی عظیم در خواب بیانگر این است که به زودی خبرهای خوبی را دریافت میکنید وباعث انگیزه و خوشحالی شما خواهد شد.

 

ارتش کوچک 

دیدن ارتش کوچک متشکل از تعداد کمی سرباز در خواب به معنای خلاص شدن از مشکلات است. این نشان دهنده کاهش پریشانی است. 

 

ارتش کشور

شخصی که ارتش کشورش را در خواب ببیند ، به خدا نزدیک است و یکی از نیکوکاران در آخرت و دنیا است.و  تعبیر می شود که او در گسترش دین و مبارزه در راه عدالت داوطلب خواهدبود.

 

ارتش مجهز

دیدن ارتشی با تانک ، توپ و هلی کوپتر و... به داشتن ایمان و اعتقاد قوی تعبیر می شود.

 

ارتش دشمن

بیانگر موفقیت بزرگی است.صاحب خواب کارهای مهمی برای وطن خود انجام خواهد داد و به مردم کشورش خدمت میکند.

 

ارتش درحال جنگ

بیانگر این است که صاحب خواب برای اهداف خود تلاش می کند. دیدن اینکه شما در جنگ شکست خورده اید، نشان می دهد در شرایطی قرار میگیرید که پریشان میشوید. ولی پیروزی در جنگ به این معنی است که صاحب خواب به موفقیتی که می خواهد دست می یابد.

 

سرباز ارتش

سرباز بودن در خواب نشان می دهد که بیننده خواب همه ی کارها را با موفقیت انجام می دهد و همه چیز در مسیر درست پیش می رود. دیدن اینکه شما در خواب از سرباز ارتش بود ناراحت هستید به معنی غم ، ناراحتی ، اندوه ، ناامیدی است.و همچنین مبنی بر اینکه فرد خبر بیماری و مرگی را دریافت خواهد کرد. 

 

دیدن ارتشی که به شهر می آید

آمدن ارتش به شهر نشانه این است که باران و حوادث طبیعی باعث افزایش برکت آن مکان یا شهر می شود.

 

فرمانده ارتش 

بدان معناست که فردی که در خواب ببیند فرمانده ارتش است ، اگر ثروتمند است ثروتمندتر میشود ، اگر فقیر است ، فقیرتر از گذشته خواهد شد و وضعیت او به بهتر یا به بد تغییر خواهد کرد.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی