|

تعبیرخواب

تعبیرخواب ابر،دیدن ابر تیره در خواب

معنی و تعبیر دیدن ابر در خواب چیست؟ آیا دیدن ابر در خواب خوب است یا بد؟ در شایانیوزوجه های مختلف دیدن ابر در خواب اورده شده است.

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب ابر

شایانیوز-بطورکلی، دیدن ابر در خواب از دردسر و مشکلات خبر میدهد این نشان می دهد که نظم زندگی بیننده خواب بهم می ریزد به ویژه در زندگی تجاری با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می کند. در نظر گرفته می شود که فرد با افراد بدخواه روبه رومیشود. با این حال ، با توجه به ابر دیده شده در خواب ، معانی مختلفی دارد. اگر شخصی در خواب ابر سفید دیده باشد ، نشانگر این است که  بیننده به کارهای خیر روی می آورد. و دیدن ابر تیره ندا از اشک ریختن است.  نشان می دهد صاحب خواب به دلیل دردسرهایی که متحمل خواهد شد ، ناامید میشود. 

 

ابر سفید 

دیدن ابر سفید در خواب نشانگر رسیدن خانواده به سعادت است ، خوشبختی و فراوانی مانند خورشید در زندگی او طلوع می کند. 

 

ابر سیاه

دیدن ابر سیاه در خواب نشان می دهد که هوا ناگهان سرد می شود حتی اگر در فصل سرما نباشد به گفته برخی از تعبیر کنندگان خواب ، این خواب از اندوه و غم شدید خبرمیدهد

 

یک ابر در آسمان 

فرد با مشکلات بزرگی روبرو می شود که زندگی اش را فرسوده می کند. این بدان معناست که شخص با معشوق یا همسرش جدال خواهد کرد.

 

ابر آبی 

گفته می شود که شخص دارایی بسیار بزرگی‌بدست می آورد.و فرد همیشه کارهایش با موفقیت پیش میرود و سود میکند.

 

ابر خاکستری 

دیدن ابر خاکستری در خواب بیانگر رسیدن شخص به اوج به ویژه کسب موفقیت در زندگی تجاری خود است و به این معنی است که توان مالی فرد روز به روز بیشتر می شود.

 

ابرقرمز

کسی که در خواب ابر قرمزی می بیند از شغل فعلی خود استعفا خواهد داد، نظم در فضای کسب و کارش شکسته خواهد شد و او با همکارانش جدال میکند. به طور کلی ، دیدن ابر قرمز به بیکاری نسبت داده می شود. 

jufdvo,hf hfv

ابری که کل آسمان را پوشانده

دیدن یک ابر عظیم در خواب که کل آسمان را پوشانده است ، علامت آن است که یک فاجعه طبیعی به آن مکان خواهد آمد. این نشان دهنده بارش شدید برف یا یک شب پر سر و صدا مانند صاعقه است.

 

بغل کردن ابر

بغل کردن ابر در خواب  نشان می دهد که بخت و اقبال صاحب خواب خوش است. همچنین از آن تعبیر می شود که خوشبخت ترین فرد جهان است. و بیانگر آن است که فرد روزهای خوبی را پشت سر می گذارد.

 

کندن چیزی از ابر

کندن چیزی از ابر  درخواب بیانگر آن است که بیننده به دانش و خرد والایی دست پیدا میکند.و دارای زمین یا ملک میشود.

 

بارش شیر از ابر

نشان می دهد که سالی پربار در انتظار است.شخص دارایی های خود را افزایش می دهد و سالی است که می تواند در آن سرمایه گذاری کند.نیز بیانگر، یک زندگی عاشقانه و بسیار آرام  است. 

 

 

ابری که خورشید را می پوشاند

دیدن ابری که در خواب خورشید را پوشانده است نشان دهنده شکست است.از دست دادن شغل یا یک مورد مهم در زندگی تجاری خبر میدهد. 

 

سقوط ابر 

سقوط ابر در خواب نشان دهنده  باران های سنگین ، سیل ،حمله دشمن و جدال می باشد،بیانگر این است که بیننده ی خواب آسیب می بیند.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی