|

تامین منابع مالی رتبه‌بندی معلمان چگونه میسر است؟

معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش گفت: آنچه سازمان برنامه برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته است، اعتبار کافی برای اجرای طرح نخواهد بود.

لینک کوتاه کپی شد

 قاسم احمدی لاشکی با اشاره به اینکه دولت لایحه رتبه بندی معلمان را به مجلس ارسال کرد و مجلس اختیار تغییراتی در آن را دارد، گفت که در جلسات بررسی لایحه رتبه بندی ما هم به عنوان نمایندگان آموزش و پرورش حضور پیدا کردیم و کمیسیون آموزش اهتمام لازم را برای پیشبرد طرح داشت.

به گزارش«شایانیوز»، معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش افزود: طبق آنچه سازمان برنامه و بودجه برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته است، اعتبار کافی برای اجرای طرح نخواهد بود و امیدواریم که مجلس ردیفی برای رتبه بندی معلمان اختصاص دهد. وی  اظهار کرد: آنچه بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی از دیدگاه نمایندگان مجلس مطرح شده، ۵٠ هزار میلیارد تومان است و در این در حالی بوده که اعتبار مورد نیاز اولیه ٢٠ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.د او بیان کرد: همانطور که سال گذشته بودجه آموزش و پرورش ١۴٠ درصد افزایش پیدا کرد، مجلس امسال هم می‌تواند برای اجرای طرح رتبه بندی کمک کننده باشد. 

منبع: باشگاه خبرنگاران

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه