|

فرهنگیان شاغل در پست های اداری مشمول رتبه بندی معلمان می شوند؟

معلمان شاغل در واحد‌های غیرآموزشی و غیرتربیتی و شاغلین در پست‌های اداری مصوب مشمول این قانون نیستند.

لینک کوتاه کپی شد

به موجب ماده (۸) لایحه رتبه‌بندی معلمان: معلمان شاغل در واحد‌های غیرآموزشی و غیرتربیتی و شاغلین در پست‌های اداری مصوب مشمول این قانون نیستند.

به گزارش«شایانیوز»، در ماده (۸) تکلیف نیرو‌های اداری که به‌ عنوان معلم استخدام شده‌اند و به استناد بخشنامه موسوم به ۲۳۰ در ادارات آموزش و پرورش از سطح منطقه تا وزارت اشتغال دارند را معین نکرده است. عدم شفافیت درخصوص این گروه از نیرو‌های اداری که بیش از ۹۰ درصد نیرو‌های شاغل در پست‌های اداری معلم هستند اجرای رتبه‌بندی را با چالش مواجه می‌کند. نکته دیگر اینکه به‌دلیل عدم صراحت درخصوص شمول یا عدم شمول بازنشستگان نیز تکلیفی مشخص نکرده است و این امر ممکن است شائبه برخورداری بازنشستگان از مزایای رتبه‌بندی معلمان، تبعیض ناروا و مغایرت اصل سوم را ایجاد کند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه