|

دانشگاه های وابسته به آموزش و پرورش هم مشمول همسان سازی می شوند؟

همسان‌سازی حقوق‌ها شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش مانند دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی نیز خواهد شد.

لینک کوتاه کپی شد

محمدمهدی مفتح (سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس) گفت: همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی تنها برای اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم اجرایی شده و حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیروابسته به وزارت علوم و مراکز پژوهشی وابسته و غیروابسته به این وزارتخانه در اجرا مشمول این قانون نشده‌اند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با اشاره به پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه برای حل این مسایل گفت: از نگاه این کمیسیون منظور از همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی در قانون بودجه ۱۴۰۰، همسان‌سازی حقوق تمامی اعضای هیئت علمی‌هایی هستند که براساس ضوابط وزارت علوم به عنوان هیئت علمی پذیرفته شده و مجوز دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: این موضوع یعنی همسان‌سازی حقوق‌ها شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش مانند دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و دیگر دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های دیگر نیز خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها