|

آدرس و لینک ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت+ setadiran.ir

سایت سامانه تدراکات الکترونیک برای شرکت در مناقصات و مزایده ها می باشد.

لینک کوتاه کپی شد

از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می توانید در مزایده ها و مناقصات دولتی شرکت کنید. برای حضور در سایت تدارکات دوت می توانید روی این لینک کلیک کنید.

سایت تدارکات الکترونیک دولت از سه قسمت تشکیل شده است:

1- خرید جزئی و متوسط

انجام کلیه معاملات جزئی و متوسط کالا و خدمات بصورت تعاملی بین خریدار و تامین کننده از مرحله ثبت درخواست خرید، ارسال پاسخ توسط تامین کنندگان،انتخاب تامین کننده برنده، امضای سفارش/قرارداد، ارسال و تحویل و پرداخت در بستر امن
 

2- مناقصه

انجام کلیه مناقصه و فراخوانهای ارزیابی بصورت تعاملی بین مناقصه گزار و مناقصه گر از مرحله ثبت و انتشار، دانلود اسناد و ارسال پیشنهاد، بازگشایی مناقصه، ارزیابی فنی، تعیین برنده ، عقد قرار داد با امضای الکترونیکی، ارسال و تحویل و انواع پرداخت.

 

3- مزایده 

انجام کلیه مزایده های منقول و غیر منقول بصورت تعاملی بین مزایده گزار و مزایده گر از مرحله ثبت و انتشار مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت به تفکیک پارتی، بازگشایی و تعیین برنده ، عقد قرار داد با امضای الکترونیکی، پرداخت و صدور حواله خروج

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها