|

کدام بازنشستگان مشمول فوق العاده ویژه یا رتبه بندی می شوند؟

تاریخ اعمال فوق العاده ویژه طبق مصوبات جلسه اول تیر می‌باشد.

لینک کوتاه کپی شد

اخیرا سوالی با این مضون مطرح شده است که آیا بازنشستگان مهر 1400 مشمول فوق العاده ویژه یا رتبه بندی می شوند ؟ در پاسخ به این سوالات فرهنگیان باید گفت  که تاریخ اعمال فوق العاده ویژه طبق مصوبات جلسه اول تیر می باشد.

 همچنین طبق لایحه رتبه بندی تاریخ اجرا اول فروردین می باشد لذا با توجه به این توضیحات در صورت نهایی شدن هر دو مصوبه شامل فرهنگیانی  که اول مهر امسال بازنشسته خواهند شد نیز می‌شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه