|

آخرین جزئیات در طرح رتبه بندی معلمان

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس جزییات مصوبات کمیسیون آموزش درباره رتبه‌بندی معلمان را تشریح کرد.

لینک کوتاه کپی شد

رضا حاجی پور گفت: یکی از تصمیمات مهمی که در کمیسیون به تصویب اعضا رسید، کاهش توقف در رتبه‌ها از ۶ سال به ۵ سال بود. این عدد برای معلمان مناطق محروم، مرزی و عشایری ۴ سال و برای نخبگان ۳ سال محاسبه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: حذف شرط ۲ سال تجربه ورود به رتبه‌بندی و تعمیم رتبه‌بندی به همه معلمان شاغل وزارت آموزش و پرورش یکی دیگر از تصمیماتی بود که در کمیسیون اتخاذ شد. حذف محدودیت‌های دستیابی به رتبه‌ها (سقف درصدی برای هر رتبه) نیز با نظر اعضای کمیسیون مصوب شد.

همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون، سقف سنوات دسترسی به رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم از ۲۰ و ۲۶ به ۱۵ و ۲۱ تقلیل یافت.

همچنین با نظر اعضا کمیسیون در این لایحه قید شد که وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه مربوط را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به تصویب هیات دولت برساند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها