|

کدام گروه از بازنشستگان وام 10 میلیونی دریافت نمی‌ کنند؟

چند گروه از افراد از دریافت‌کنندگان وام ۱۰ میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری نیستند..

لینک کوتاه کپی شد

وظیفه‌بگیران تک ورثه‌ای که سن آنان بیش از ۸۰ سال باشد، بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد و رکوردهایی که فرم رضایت‌نامه وراث آنها در سامانه تایید نشده باشد.

ورثه پسر که در سه سال آینده از لیست وظیفه‌بگیری حذف می‌شوند یکی از این گروه‌ها هستند. 

همچنین وظیفه‌بگیران تک ورثه‌ای که سن آنان بیش از ۸۰ سال باشد، بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد و رکوردهایی که فرم رضایت‌نامه وراث آنها در سامانه تایید نشده باشد از گروه‌هایی هستند که مشمول دریافت وام نمی‌شوند. 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها