|

نتایج نهایی انتخابات شورای شهر اندیشه خرداد 1400

نتایج نهایی شورای شهر شهر جدید اندیشه بعد از شمارش آرا از طریق فرمانداری این شهرستان اعلام خواهد شد

لینک کوتاه کپی شد
2

انتخابات شورای شهر در شهر اندیشه روز جمعه 28 خرداد برگزار شد.

در این انتخابات که برای 7 کرسی رقابت انجام گرفت، به ترتیب افراد ذیل حائز اکثریت آرا شدند. 

بر اساس فهرست غیر رسمی از آرا مأخوذه انتخابات ششمین دوره شورای شهر اندیشه داوود سرمست، بهزاد کاویانی، مرتضی بهرامی، عباس رحمانی، هوشیار دیندار، میثم عظیمی و خانم الهام افراشته پیشتاز آرا هستند.

این اطلاعات غیررسمی بوده و منابع رسمی این اطلاعات را تأیید نکرده اند.

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شهر جدید اندیشه به شرح زیر می باشد:

1 – آقای بهمن ابوحمزه فرزند حجت کد نامزد 124

2 – خانم شیدا احمدزاده فرزند یداله کد نامزد 125

3 – آقای سلیمان اسکندری فرزند احمد کد نامزد 126

4 – آقای قربانعلی آسوده مغانلو فرزند حسینعلی کد نامزد 127

5 – خانم الهام افراشته فرزند کرمعلی کد نامزد 128

6 – آقای بهمن اکبری مردق فرزند رشید کد نامزد 129

7 – آقای فرهاد آهسته فرزند گل بالا کد نامزد 141

8 – خانم سمانه باهوش فرزند قهرمان کد نامزد 142

9 – آقای قاسم بختیاری مشهور به سعید فرزند صامت کد نامزد 145

10 – آقای بهنام برجی فرزند ابوالحسن کد نامزد 147

11 – آقای حامد بسیج فرزند قوام کد نامزد 148

12 – آقای مرتضی بهرامی فرزند براتعلی کد نامزد 149

13– آقای محمد پاک قلب محمدی آستانه فرزند حسین کد نامزد 152

14 – آقای احسان پولادوند فرزند هوشنگ کد نامزد 154

15 – خانم شهناز پیرزاد فرزند رضا کد نامزد 156

16 – آقای ابوالفضل تاجیک فرزند حیدرعلی کد نامزد 157

17 – خانم معصومه جعفرزاده فرزند ابوالفضل کد نامزد 159

18 – آقای حسن جلالیان فرزند حبیب اله کد نامزد 164

19 – آقای آراز جهانشاهی فرزند ترحم کد نامزد 165

20 – آقای محمد جهانشاهی فرزند پرویز کد نامزد 167

21 – آقای داود حبیب پور فرزند خسرو کد نامزد 168

22 – خانم فاطمه حسنی خواجه پاشا فرزند علیرضا کد نامزد 169

23 – آقای وحید حسین پور فرزند قادر کد نامزد 171

24 – آقای مسلم حسین وند فرزند رحیم کد نامزد 172

25 – آقای سیدجابر حسینی فرزند سیدمهدی کد نامزد 174

26 – آقای سیدمصطفی حسینی فرزند سیدمرتضی کد نامزد 175

27 – آقای سعید حیاتی فرزند محمداسماعیل کد نامزد 176

28 – آقای رسول حیاتی فر فرزند قدرت الله کد نامزد 178

29 – آقای نوید حیدری مشهور به نوید فرزند هادی کد نامزد 179

30 – آقای نیما خانلر فرزند سعید کد نامزد 181

31 – آقای بهمن خلیل زاده فرزند چاپار کد نامزد 182

32 – آقای محمدرضا خوشباش فرزند محمدتقی کد نامزد 184

33 – خانم نرگس خوش نظر فرزند محسن کد نامزد 185

34 – خانم سهیلا داداشی فرزند اسماعیل کد نامزد 186

35 – آقای ابوالفضل دبیرچی لو فرزند عباس کد نامزد 187

36 – آقای حسین دربهشتی فرزند عباس کد نامزد 189

37 – آقای علی اکبر درفکی فرزند غلامحسن کد نامزد 191

38 – آقای صادق دهقان فرزند منصور کد نامزد 19239 – آقای قاسم دهقان فرزند خداکرم کد نامزد 194

40 – آقای علی دیدار فرزند احمد کد نامزد 196

41 – آقای هوشیار دیندار مشهور به استاد دیندار فرزند حمداله کد نامزد 197

42 – آقای سیدکاظم ذوالجلالی مشهور به سید فرزند سیدعباس کد نامزد 198

43 – آقای عباس رحمانی دعوتی فرزند حیدرمراد کد نامزد 212

44 – آقای امیررضا رحمانی مدوئیه فرزند نصراله کد نامزد 214

45 – آقای مجتبی رستم پور فرزند پرویز کد نامزد 215

46 – آقای رضا رستمی فرزند محمدعلی کد نامزد 216

47 – آقای محسن رضازاده فرزند قشم کد نامزد 217

48 – خانم سامره رمضانی فرزند محمد کد نامزد 219

49 – آقای افشین روحانی فرزند ایرج کد نامزد 241

50 – خانم مریم زارع فرزند نقدعلی کد نامزد 242

51 – آقای سعید زینالی فرزند احد کد نامزد 246

52 – آقای علی سپهوند فرزند چتال کد نامزد 248

53 – آقای ابوالقاسم ستوده مشهور به ستوده فرزند نصرت اله کد نامزد 249

54 – آقای محمدصالح سجادیان فرزند اصغر کد نامزد 251

55 – آقای غلامرضا سرآبادانی مشهور به معلم فرزند عباس کد نامزد 252

56 – آقای علی سراقی فرزند شاطرعلی کد نامزد 254

57 – آقای داود سرمست دستک مشهور به سرمد ، سرمستى فرزند رحیم کد نامزد 256

58 – آقای آرش شاه محمدی منفرد فرزند مجید کد نامزد 259

59 – آقای مجتبی شرفی فرزند شارخ کد نامزد 261

60 – خانم زینب شریفی فرزند محمدصفر کد نامزد 262

61 – خانم اعظم شفیعی فرزند اسدالله کد نامزد 264

62 – آقای حامد شقاقی فرزند جمشید کد نامزد 265

63 – خانم نازیلا شقاقی تجره رودی فرزند حسن کد نامزد 267

64 – خانم سارا شکری فرزند محمدکریم کد نامزد 26865 – آقای علی شورسان فرزند اکبر کد نامزد 269

66 – آقای عباس صفائیان فرزند آیت اله کد نامزد 271

67 – آقای عباس طاهریان فر مشهور به ندارم فرزند محمدصادق کد نامزد 272

68 – خانم مریم عباسی فرزند رضا کد نامزد 274

69 – آقای مسعود عسگری فرزند میرزا کد نامزد 275

70 – آقای میثم عظیمی فرزند رضاحسین کد نامزد 276

71 – خانم پرستو علی پورکری بزرک مشهور به آرزو فرزند قربانعلی کد نامزد 278

72 – آقای یاشار علیزاده کلی فرزند نجف کد نامزد 279

73 – آقای محسن علی گل تباربائی مشهور به دکتر گل تبار فرزند محمد کد نامزد 281

74 – آقای سیامک غفوریان فرزند نصرت اله کد نامزد 282

75 – آقای میرسعید فتحی فرزند میرمسعود کد نامزد 284

76 – آقای رسول فخرایی فرد فرزند محمود کد نامزد 285

77 – آقای محمدرضا فلاحتی ملک آبادی فرزند احمد کد نامزد 286

78 – آقای علیرضا قاسمی مشهور به رضا فرزند علی کد نامزد 287

79 – آقای محمد قاسمی راد مشهور به – فرزند کیومرث کد نامزد 289

80 – آقای حامد قریشی فرزند عادل کد نامزد 294

81 – آقای محمود کاوه نیا فرزند عبداله کد نامزد 295

82 – آقای بهزاد کاویانی فرزند محمد کد نامزد 296

83 – آقای بهمن کبیری پرویزی فرزند منصور کد نامزد 297

84 – آقای مهدی کرمی فرزند محسن کد نامزد 298

85 – خانم مهلا کریم پیرحیاتی فرزند غلامعباس کد نامزد 412

86 – خانم ناهید کلانتری سرخه مهری فرزند عزت اله کد نامزد 416

87 – آقای یوسف کولیوندی فرزند علی کد نامزد 417

88 – آقای علی کیانی فرزند علی کاظم کد نامزد 418

89 – آقای قهرمان گل زار فرزند بشیران کد نامزد 419

90 – آقای موسی لک مشهور به معروفى فرزند یارعلی کد نامزد 42191 – آقای شیردل مجیدی روچی فرزند شعبانعلی کد نامزد 424

92 – آقای رامین محمدباقرپور فرزند عطاءاله کد نامزد 425

93 – آقای رضا محمدی فرزند پرویز کد نامزد 426

94 – خانم فرشته محمدی فرزند ملک حسین کد نامزد 428

95 – آقای کرم رضا مختاری نیک مشهور به کرم رضا سکوند فرزند طاهر کد نامزد 429

96 – آقای جعفر مرادی فرزند محمدرضا کد نامزد 451

97 – خانم زهره ملک لو فرزند موسی کد نامزد 452

98 – آقای سیدرسول موسوی مشهور به سید فرزند سیدکاظم کد نامزد 456

99 – آقای مرتضی موسیوند فرزند محمد کد نامزد 457

100 – آقای حامد نجارزاده فرزند احمد کد نامزد 458

101 – آقای حمید نطاق بافکر فرزند ابراهیم کد نامزد 459

102 – آقای جواد هردانی فرزند جعفر کد نامزد 461

103 – آقای علی همتی فرزند اسرافیل کد نامزد 462

104 – خانم فرانک ولی پورگودرزی فرزند قدرت الله کد نامزد 465

105 – خانم زینب ولی پوری فرزند حمید کد نامزد 467

106 – آقای علی یزدانی پور فرزند اصغر کد نامزد 468

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها