|

نتایج نهایی انتخابات شورای شهر طالقان خرداد 1400

نتایج نهایی انتخابات شورای شهر شهرستان طالقان برای اعلام رسمی در اختیار فرمانداری این شهرستان قرار گرفت.

لینک کوتاه کپی شد

با پایان شمارش آرا انتخابات شورای شهر طالقان، منتخبین شورای شهر طالقان به شرح زیر اعلام می‌شود:

اعضای اصلی:

سید ابوالفضل قاضی میرسعید ۱۰۰۳ رأی

شعیب اله فرامرزی ۷۴۰ رأی

 حامد صادقیان ۶۵۵ رأی

 بهروز رجبی ۶۲۵ رأی

 حمیرا مقیمی ۵۹۲ رأی

اعضای علی البدل:

سیدمرتضی میرحسینی ۵۶۲ رأی

 خداکرم فرامرزی ۴۲۱ رأی

 فاطمه جعفری دینه رودی ۳۸۴ رأی

رقابت 18 کاندید برای تصاحب 5 کرسی شورای شهر

 اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر طالقان به شرح زیر می باشد
١- خانم معصومه احمدخان بیگی فرزند صفر على کد نامزد ۱۵ 
۲- آقای مسعود آقابراری فرزند على کد نامزد ۱۶
۲- آقای جواد بهزادی فرزند خانجان کد نامزد ۱۸
 ۴- آقای محمود بهزادی فرزند على کد نامزد ۱۹
 ۵ - خانم فاطمه جعفری دینه رودی فرزند حسن علی کد نامزد ۲۴
 ۶- آقای بهروز رجبی فرزند سیف اله کد نامزد ۲۶
 ۷- آقای حامد صادقیان فرزند صدراله کد نامزد ۴۶
۸- آقای شجاع صائمیان فرزند روح اله کد نامزد ۴۷ 
۹- خانم سیده راضیه عظیمی فرزند سیدنصرالدین کد نامزد ۴۸
۱۰ - آقای خداکرم فرامرزی فرزند امان اله کد نامزد ۴
۱۱ - آقای شعیب اله فرامرزی فرزند على کد نامزد ۵۱ 
۱۲ - آقای سیدابوالفضل قاضی میرسعید فرزند سید ابو طالب کد نامزد ۵۶
۱۳ - آقای علی کشاورزی فرزند تلی کد نامزد ۶۱
۱۴ - آقای امیر لهراسبی فرزند محمد کے نامزد ۶۲
۱۵ - خاتم رقیه مامائی فرزند محمد حسین کد نامزد ۶۳
۱۶ - آقای سهیل محمدشفیعی فرزند مهدی کد نامزد ۶۵ 
۱۷ - آقای سعید محمودان فرزند اسمعیل کد نامزد ۶۷
۱۸- خانم حمیرا مقیمی فرزند محمود کد نامزد ۶۸ 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها