|

از ۱۰ مدیر اصلی همتی در بانک مرکزی چند نفر زن بودند؟

آقای همتی در مدیریت بانک مرکزی از ۱۰ مدیر اصلی خود حتی یک نفر مدیر زن ندارد.

لینک کوتاه کپی شد

 یک کاربر در توئیتی نوشت: استفاده ابزاری از زنان و اهانت به جایگاه آنها با نگاه تبلیغاتی همین قدر که آقای همتی در مدیریت بانک مرکزی از ۱۰ مدیر اصلی خود حتی یک نفر مدیر زن ندارد.

3162105

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها